PSYCHOLOGIA

Kapitał dawania

Sporo dyskutuje się wokół słabych wyników w polskich badaniach kapitału społecznego, czyli wokół zaufania wobec innych. Wyniki dla populacji nie przekraczają zazwyczaj 13-15 proc. Sam kapitał społeczny jako problem badawczy i rzeczywistość mierzona oraz opisywana od ponad stu lat jest tematem na…

Więcej Info

Konsekwencje pracoholizmu

Christina Maslach określiła pracoholika jako osobę z obsesją na punkcie pracy, przy jednoczesnym wyraźnym przepracowaniu i odczuwającą chroniczny stres. Uchwycenie tego zjawiska nie jest proste, co wynika z przyczyn kulturowych. Pracowitość jest przecież społecznie ceniona, a osoby pracowite są…

Więcej Info

Ciąg dalszy radzenia sobie ze stresem organizacyjnym

Dzisiaj komentarz poświęcony kilku przykładowym sytuacjom - kwestionariuszom, wywiadom i potrzebie innych źródeł informacji. Pisałem już wiele razy, że kwestionariusze powinny być traktowane nie jako magicznie obiektywne i wystarczające narzędzie. W poprzednim komentarzu rekomendowałem…

Więcej Info