18 maja 2023 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie odbyła się gala wręczenia Nagrody im. Janusza Korczaka. Nagrodę w kategorii Osoby Publiczne otrzymał Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange, członek Zespołu Laboratorium „Więzi”. Kapituła konkursu nagrodziła go za wieloletnie działania na rzecz edukacji w duchu korczakowskich idei, za wspieranie dzieci i troskę o ich prawa.

W laudacji Paweł Rabiej powiedział: – Potrzeba więc ludzi, którzy potrafią przerzucać kładki w ciemność świata. Cierpliwie budują empatię, dialog, zrozumienie, otwartość. Konrad Ciesiołkiewicz jest człowiekiem dialogu i tworzy go w różnych miejscach. W harcerstwie, w działalności publicznej, menedżerskiej, korporacyjnej, w swojej szerokiej działalności charytatywnej, publicystycznej, społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej. Wszędzie tam z uporem powtarza, że dialog najlepiej rozbraja przemoc. (…) Praca laureata na rzecz dzieci i młodzieży skupia się na kwestiach pilnych i ważnych. Wspieraniu dzieci, których rodzic zginął, niosąc pomoc innym. Zapobieganiu przemocy w rodzinie, w szkole, w społecznościach lokalnych. Rozwijaniu kompetencji społecznych i umiejętności przyszłości dzieci i młodzieży, a także wspieraniu ich w kryzysach psychicznych. W prawach dzieci i zagrożeniach tych praw w cyfrowym świecie.

Oprócz Ciesiołkiewicza laureatami tegorocznej Nagrody im. Janusza Korczaka są: w kategorii Instytucje i Organizacje – Fundacja Kosmos dla Dziewczynek, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu; w kategorii Liderzy Lokalnych Działań – Marta Florkiewicz- Borkowska, prof. Mikołaj Spodaryk, Mariusz Kurnyta, Dominik Kuc; w kategorii Osoba Publiczna – Mirosława Kątna. Nagrodę specjalną przyznano Janinie Ochojskiej.

Posłuchaj podcastu: