O MNIE

Nazywam się Konrad Ciesiołkiewicz. Od 2008 roku związany jestem z Orange Polska, gdzie zarządzam sprawami społecznymi i relacjami publicznymi.  Wspierałem także pracowników jako coach (ICC) i mentor. Od 2020 roku mam przyjemność kierować Fundacją Orange, zajmującą się edukacją informacyjną, medialną i cyfrową dzieci i młodzieży oraz wspieraniem nauczycielek, nauczycieli oraz liderek i liderów społeczności lokalnych. Wcześniej przez około 12 lat uczestniczyłem w pracach jej rady. Od lat związany jest także z Fundacją Dorastaj z Nami udzielającej pomocy psychologicznej, edukacyjnej, prawnej i socjalnej dla dzieci z rodzin, w których rodzic zginął lub utracił zdrowie pełniąc służbę publiczną. Z wykształcenia jestem psychologiem, politologiem, doktorem nauk społecznych. Ukończyłem kursy i szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej ja Rozwiązaniach,  Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” oraz wiele innych z zakresu edukacji obywatelskiej, zarządzania czy praw dziecka.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Zasiadam także w radzie naukowej Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka. Wyróżnieniem jest dla mnie zaangażowanie w chrześcijańsko-społeczny think tank Laboratorium Więzi (link do niektórych komentarzy dla Więzi TUTAJ), działalność rady Fundacji Dorastaj z Nami oraz Komitet Dialogu Społecznego KIG.

Przez kilkanaście lat byłem wychowawcą i instruktorem harcerskim, organizatorem zimowisk, zgrupowań obozów letnich i kursów szkoleniowych dla młodych wychowawców. W latach 2002-2005 zaangażowałem się w warszawski samorząd jako radny jednej z warszawskich dzielnic oraz Przewodniczący Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Mieszkam w Konstancinie-Jeziornie razem z żoną, córką i synem.